MEDIA

BOFÖRENINGEN Bo1oo

Mer än ett vanligt hyreshus

Media om Bo100

Bo100 i Hem o hyra

KULTURARV MALMÖ

"Torn, burspråk, utskjutande balkonger, oregelbunden fönstersättning, grönska långt upp på fasaderna och inramat av stora träd och ringlande häckar gör det omöjligt att inte bli glad när man ser huset."

Bostadshus Bo100

"Redan i sitt yttre vittnar huset om 39 individuellt utformade bostäder, vilket gör detta till ett unikt experiment i svensk bostadsproduktion."

Hem o hyra 

"Bo 100 kom till på initiativ från Hyresgästföreningen och Arkitektföreningen. Tanken med projektet var att skapa ett bostadskvarter där de boende fick vara i fokus.

Mötesskapande arkitektur

En studie om brukarplanering och arkitektrollen. PDF


Läsa mer om brukarmedverkan vid bostadsproduktion?


Ladda ner PDF-en med examensarbetet "Brukarmedverkan vid nyproduktion av hyresbostäder" av Lena Brahme. 

Utgiven 2008 på Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Avdelning boende och bostadsutveckling (BoB), vid Lunds tekniska högskola. 


Klicka för pdf>>>