BOFÖRENING

Mer än ett vanligt hyreshus

BOFÖRENINGEN Bo1oo

Att bo i Bo100 


Alla boende i Bo100 är med i Boföreningen Bo100. Denna förening hyr ut lägenherna till medlemmarna. Rättigheter och skyldigheter är desamma som i vanlig hyresrätt men i boföreningen kan medlemmarna påverka sin hyra genom att hjälpa till med städning, skötsel och administration.

Man betalar ingen insats för att få bli hyresgäst och det är inte tillåtet att sälja eller begära insats från en tillträdande hyresgäst.

Huset ägs av MKB Fastighets AB som hyr ut huset till Boföreningen Bo100. Denna hyr sedan ut lägenheterna till medlemmarna i föreningen.